Miljøsanering

Bøgelund Maskinstation har flere års erfaring i at arbejde med asbestsanering.

Vi har specialuddannede medarbejdere, der på kort tid kan udføre en effektiv asbestsanering af lofter, skillevægge, rør, ventilationskanaler, beholdere og andet.

Saneringen bliver udført efter Arbejdstilsynets regler for arbejde med nedrivning, reparation og vedligeholdelse af asbestholdige byggematerialer. Alt arbejdet udføres med materialer og udstyr, der er godkendt til behandling af asbest.

Kontakt os for at høre mere om effektiv asbestsanering.